CALL CENTER   |   LIVE CHAT

      
  Call Center  |   Live Chat  |      

DEESCHOOL

SCHOOL WEB PROGRAM

  โปรแกรมการวัดและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์  

DEESCHOOL

SCHOOL WEB PROGRAM

  โปรแกรมการวัดและ  ประเมินผลผ่านระบบออนไลน์  

SCHOOL WEB PROGRAM
โปรแกรมการวัดและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ 

โปรแกรมวัดประเมินผล ช่วยในการลงข้อมูลและวัดผลประเมินผลนักเรียนพร้อมพิมพ์แบบ ปพ.1-8  ในรูปแบบออนไลน์ ไม่ต้องจัดชื้อเอกสารหรือสั่งพิมพ์รูปเล่มอีกเพราะสามารถพิมพ์จากโปรแกรมและเข้ารูปเล่มได้เลย นักเรียนและคุณครูสามารถทำงานและดูผลการเรียนผ่านออนไลน์ ได้ทุกที่ทั่วโลกประหยัดเวลาและงบประมาณทำให้ทางคณะครูสามารถใช้เวลาไปทำผลงานและกิจกรรมในด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ย้อนหลัง 3 ปี ไม่ต้องวางระบบเซิร์ฟเวอร์เอง  ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษา และเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้เป็นในการทำระบบ
สารจาก ดร.บุญศรี แสงศรี

เราได้พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคคลากรการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ที่ค่อนข้างมีงบประมาณจำกัด นั่นคือโปรแกรมการวัดและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน

3 STEP ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
การลงข้อมูลและวัดผลประเมินผลนักเรียนพร้อมพิมพ์แบบ ปพ.1-8

STEP 1
ส่งข้อมูลต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ติดตั้งและตั้งค่าระบบต่างๆ 


STEP 2
หลังจากตั้งค่าเรียบร้อย คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อกรอกข้อมูลคะแนน และข้อมูลต่างๆ ตามแบบฟอร์มของระบบ

STEP 3
อัปโหลดข้อมูลที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับเข้าสู่ระบบ ระบบทำการประมวลผล และสามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ทันที
ทดลองใช้โปรแกรมพร้อมคู่มือ
ท่านสามารถทดลองใช้โปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์ และรับคำแนะนำได้ จากเจ้าหน้าที่โดยตรง
ทดลองใช้โปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์
ท่านสามารถขอคำแนะนำในทดลองใช้โปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์ได้โดยขอรหัสผ่านและรับคำแนะนำในส่วนของขั้นตอนการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการแนะนำวิธีการใช้งานผ่านออนไลน์กับท่านโดยตรง 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
คู่มือการใช้โปรแกรม
โปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์เวอร์ชั่น3 ทางระบบทำรูปแบบไฟล์ VDO ให้กับคณะครูผู้ใช้งาน เพื่อง่ายต่อการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ท่านสามารถดูแบบขยายโดยกด ปุ่มขยาย ที่ด้านล่าง VDO เพื่อให้ได้ความชัดเจน และจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมตามการปรับเปลี่ยนระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
OUR TAEM
ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรของเรา

คุณรัชนีพร แสงศรี
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
คุณทรงพล พรหมอุตม์
กรรมการผู้จัดการ
คุณองอาจ พรหมอุตม์
ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและฝึกอบรม
คุณสมเกียรติ พรหมอุตม์
ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาไอทีSCHOOLS TUBE
วีดีโอ
การออก ปพ 1 ,6 และวิธีการกรอกคะแนน ปพ 5
การออก ปพ.1 โปรแกรมวัดประเมินผล
การออก ปพ.6 โปรแกรมวัดประเมินผล
การกรอกคะแนน อ่านคิดวิเคราะห์ โปรแกรมวัดประเมินผล
SCHOOLS GALLERY
ประมวนภาพการอบรมโปรแกรมโรงเรียนต่างๆ

CONTACT US
ติดต่อเราผ่านช่องทางดังนี้
  083 554 5568
  098 395 3731
   Deesoftthai@gmail.com

Line id : teeramit103
Line id : 047771
Service by : webmaster

รับคำแนะนำการสร้างเว็บ ผ่านการแชร์หน้าจอ

CONTACT FORM 
กรุณากรอกรายละเอียดของท่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อทดลองใช้โปรแกรม Demo...